Lesson 33: Describing objects by color in Vietnamese

Describing objects by color in Vietnamese is a fundamental aspect of communication that helps to specify and vividly illustrate items. When describing objects, the color adjective generally follows the noun. Here is a detailed guide on how to describe objects by color in Vietnamese, including grammar rules, vocabulary, cultural context, and practice sentences.


Basic Structure

In Vietnamese, the structure for describing an object by its color is: Noun + màu + Color Adjective

For example:

 • Red car: Xe màu đỏ
 • Blue book: Sách màu xanh dương

Describing Objects by Color

Clothing

 • Áo sơ mi màu trắng
 • White shirt

___

 • Váy màu hồng
 • Pink dress

___

 • Quần màu đen
 • Black pants

___

Household Items

 • Bàn màu nâu
 • Brown table

___

 • Ghế màu xanh lá cây
 • Green chair

___

 • Rèm cửa màu xanh dương
 • Blue curtains

___

Vehicles

 • Xe đạp màu đỏ
 • Red bicycle

___

 • Xe hơi màu trắng
 • White car

___

 • Xe máy màu đen
 • Black motorbike

___

Nature

 • Hoa màu tím
 • Purple flower

___

 • Trời màu xanh dương
 • Blue sky

___

 • Lá cây màu xanh lá cây
 • Green leaves

Food

 • Táo màu đỏ
 • Red apple

___

 • Cam màu cam
 • Orange orange

___

 • Bánh màu vàng
 • Yellow cake

Practice Sentences

Here are some sentences to practice describing objects by their colors:

 • Cô ấy mặc áo dài màu tím.
 • She is wearing a purple áo dài (traditional Vietnamese dress).

___

 • Chúng tôi có một chiếc bàn màu nâu trong phòng khách.
 • We have a brown table in the living room.

___

 • Anh ấy mua một chiếc xe đạp màu xanh dương mới.
 • He bought a new blue bicycle.

___

 • Con chó của tôi có bộ lông màu đen và trắng.
 • My dog has black and white fur.

Additional Tips

Light – Nhạt

 • Xanh nhạt
 • Light green

Dark – Đậm

 • Xanh đậm
 • Dark green

Beautiful – Đẹp

 • Chiếc váy màu xanh dương rất đẹp
 • The blue dress is very beautiful

Bright – Sáng

 • Phòng này rất sáng nhờ rèm cửa màu trắng
 • This room is very bright thanks to the white curtains

Conclusion

Describing objects by color in Vietnamese is a straightforward yet essential skill for effective communication. By understanding the structure, vocabulary, and cultural context, you can accurately and vividly describe a wide range of objects. Practice with various items and contexts to become more fluent and nuanced in your descriptions.


Lesson 34: Vocabulary for seasons and weather in Vietnamese